Internova 6000, 6-komorový systém

Internova je systém PVC profilov, na výrobu plastových okien, dverí a presklenných stien, ktorý sa skladá z hlavných profilov a doplnkových profilov.

Internova 6000 bol vyvinutý podľa posledného stavu techniky a najnovších poznatkov v konštrukcii okien. Systém bol vypracovaný v spolupráci s rakúskou firmou GREINER. Všetky okenné profily sa vyrábajú z nemäkčených (tvrdých) zmesí PVC technológiou vytláčania (extrúzie).

Hlavné profily sú konštruované ako šesťkomorový systém s garanciou optimálnej k-hodnoty. Masívnosť hlavných profilov v smere exteriér – interiér umožňuje nielen zvyšovať izolačné schopnosti, ale v konštrukčnej tvorbe zachovať aj dostatočne veľké vystužovacie komory, čo má význam z hľadiska stability okenných konštrukcií.

Tri štádia tesnenia dorazu rámu a krídla zabezpečujú zníženú škárovú prievzdušnosť, pričom sa zvyšuje odoľnosť voči zatekavosti pri extrémnych podmienkach. Význam troch tesnení je aj v zlepšení tepelnoizolačných a zvukovoizolačných charakteristík rámovej konštrukcie otvorových výplní. Detail zasklenia s optimálnou veľkosťou zasklievacej drážky i zasklievacej lišty a zasklievacími tesneniami spolu so správnym odvetraním zabezpečuje výborné tesniace vlastnosti. Zvýšená maximálna hrúbka zasklenia až na 47 mm všetkých typov krídiel i rámu pri pevnom zasklení, umožňuje pri zvýšených tepelnoizolačných resp. zvukovoizolačných požiadavkách variabilný výber zasklievacieho systému, vrátane trojskiel s optimálnymi vzdialenosťami medzi tabuľami, respektíve i Heat Mirror ako najnovšej generácie zasklievacích systémov.

Eurodrážka na uloženie celoobvodového kovania umožňuje aplikáciu kovania varianty 13/12 -20 od všetkých významných európskych výrobcov kovania, zvyšuje bezpečnosť voči násilnému vniknutiu.

Systém Internova ® spĺňa všetky nároky, ktoré sú kladené na okno ako súčasť nízkoenergetických budov a stavieb.

prierez 6-komorového systému

tesnenia

Pre okná a dvere z PVC profilov sa používajú  vysokoelastické tesnenia vyrobené na báze kaučuku EPDM. Aby sa uľahčilo natiahnutie tesnenia do drážok profilov, sú všetky tesnenia natreté silikónom (silikonizované).

Tesnenia sa rozdeľujú do dvoch skupín:

  • zasklievacie tesnenia
  • dorazové tesnenia

vystužovacie profily

Okná, balkónové dvere, vchodové dvere, zasklené steny sa vystužujú. Na tento účel sa používajú vystužovacie profily z pozinkovanej ocele alebo hliníka. Vystužovacie profily sa zasúvajú do vnútornej komory PVC -profilov. Minimálny nános zinku na výstužiach je pri hrúbke 1,5 mm 200 g/m 2 , pri hrúbke 2,0 mm je požiadavka minimálne 275 g/m 2 .

údržba okien

Aby sa na nových oknách dlhší čas nezmenili parametre, ako sú nepriepustnosť špár, tesnosť proti hnanému dažďu je bezpodmienečne nutné vykonávať údržbárske práce.

Údržba zahrňuje:

  • ošetrovanie tesnení
  • mastenie kovaní
  • čistenie profilov

pokyny na čistenie, ošetrovanie a opravy

Okná sa čistia obchodne dostupnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť, ktoré nesmú odierať povrch profilov ,najlepšie vlažnou vodou s prídavkom saponátu, tiež technickým benzínom a liehovými prípravkami. Okenné profily nesmú prísť do styku s látkami, ktoré narúšajú základný materiál (napr. acetón, benzén, toluén, trichlóretylén, perchlóretylén, chloroform a iné – pozri tabuľku chemickej odolnosti).

Po znečistení okien maltou, omietkou a podobne je potrebné ich povrch ihneď očistiť štetkou a vodou ešte pred zaschnutím malty alebo omietky. Odstraňovanie týchto nečistôt nasucho a po zaschnutí zapríčiní veľmi ťažko odstrániteľné poškodenie povrchu okenných profilov z PVC.

Neodporúča sa používať písacie potreby, ktoré zanechávajú ťažko odstrániteľné škvrny, napr. fixky.

Mechanické poškodenie, napr. škrabance, môžu byť odstránené obojručným nožom a lapovaním, väčšie diery alebo poškodenia špeciálnou hmotou.

 

Novaplast 2007-2019 © tvorba webstránky od fine.sk

Nahor